Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της εταιρείας «GREEK CORK ( Τατοΐου 31, Αχαρνές ΤΚ 13672 210-3466645)» ( «Εταιρεία«, «εμείς», «μας» ή «εμείς»).

Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας ως χρήστης/επισκέπτης/πελάτης (εφεξής «Χρήστης»), παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική»).

1.Εισαγωγή

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η παρούσα Πολιτική παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξει η Εταιρεία μας από εσάς και σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρεία (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και λειτουργίας της Εταιρείας μας, συλλέγουμε κατά περίπτωση τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα, όταν τα παρέχετε σε εμάς:

 • Προσωπικά σας στοιχεία & Στοιχεία Επικοινωνίας ή στοιχεία υποδειχθέντων από εσάς προσώπων των οποίων έχετε λάβει την ρητή συναίνεση (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση παροχής υπηρεσιών, Email, δραστηριότητα/επάγγελμα, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας).
 • Οικονομικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και τρόπους πληρωμής.
 • Δεδομένα επιπέδου εκπαίδευσης, ιστορικού εργασίας/στοιχεία εκπαίδευσης στην αγορά όταν μας υποβάλλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (CV).
 • Όταν επισκέπτεστε την Iστοσελίδα της Εταιρείας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

3. Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ενδεικτικά με τους ακόλουθους τρόπους:
Απευθείας από εσάς:

 • Μέσω Εντύπων.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.
 • Μέσω παντός είδους Συμβάσεων Πώλησης/ Παροχής Υπηρεσιών /Προϊόντων/Εργασίας που υπογράφετε με την Εταιρεία μας.
 • Μέσω οικονομικών προσφορών στα πλαίσια εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους σας για την σύναψη συμβάσεων πώλησης και για την παροχή προσφορών/υπηρεσιών/προϊόντων υπό της Εταιρείας μας.
 • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. πωλητές).
 • Μέσω ηλεκτρονικής αποστολής του βιογραφικού σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στην Εταιρεία.
 • Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα.

Συλλέγουμε επίσης Προσωπικά Δεδομένα από άλλες πηγές, όπως:

 • Βάσεις πληροφοριών δημοσίων, δικαστικών και ιδιωτικών φορέων (ενδεικτικά ΓΕΜΗ, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, Μητρώα Παραβάσεων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, Διαύγεια).

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

4. Χρήση – Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα με στόχο τη διαρκή σας ενημέρωση και τη μεταξύ μας επικοινωνία για θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν, όπως προσφορές, εκδηλώσεις, καταλόγους προϊόντων κ.α.

Δεν γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν είναι συνδεδεμένα μαζί μας, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα ή/και εφόσον έχουμε τη ρητή συγκατάθεση σας προς τούτο.

Επίσης, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν στις συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο μας, σε τραπεζικά ιδρύματα, ή σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, σε μεταφορικές εταιρείες, σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε ανεξάρτητα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει σε προμηθευτές πρόσβαση σε στοιχεία πελατολογίου προκειμένου να εξακριβωθούν συγκεκριμένες ανάγκες όγκου και αξιολόγησης ποιότητας πωλήσεων.

Η Εταιρεία σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε αυτούς εφόσον και μόνο αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα περί επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας και οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή μας και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, και εφόσον δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επιπροσθέτως, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές πάσης φύσεως (ενδεικτικά δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές αρχές κλπ) σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή, «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, αστυνομικά τμήματα, εισαγγελικές αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κ.α. κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αναδιοργάνωσής ή πώλησής μας σε άλλον οργανισμό, η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν την πώληση, την εκχώρηση είτε άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης.

Ακόμη, η Εταιρεία ενδέχεται εφόσον αυτό είναι αναγκαίο κατά την διενέργεια ελέγχων που αφορούν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας να προβεί σε γνωστοποιήσεις Προσωπικών Δεδομένων.

5. Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων σε Χώρες εκτός της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.

Είναι πιθανόν να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με τη χώρα στην οποία αρχικά συνελέγησαν τα Προσωπικά Δεδομένα. Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις άλλες χώρες, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Νομική Βάση και Σκοπός Χρήσης και Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας και εν γένει λειτουργία της. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ), επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, βασιζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:

 • Για την εκτέλεση συμβάσεως: Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση και συμμόρφωση μας στις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
 • Όταν έχουμε έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να αφορά η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας μας για τα οποία μας ζητήθηκαν από εσάς πληροφορίες καθώς και για τα νέα προϊόντα μας.
 • Όταν υφίσταται νομική υποχρέωση: Υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς ή να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή ή για να συμμορφωθούμε με άλλες ασφαλιστικές, λογιστικές ή φορολογικές διατάξεις.
 • Όταν έχουμε την συναίνεση σας: Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια Προσωπικά σας Δεδομένα, και η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την «GREEK CORK» στο e-mail: info@greek-cork.com

Η Εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα υποκείμενα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα και έχουν παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών ή όταν η συλλογή αυτών των δεδομένων απαιτείται από την εργατική νομοθεσία ή τους νόμους περί κοινωνικής ασφάλισης. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή.

7. Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφηση, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας.

8. Αποθήκευση – προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διαφύλαξη της ασφάλειας και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με στόχο την ασφαλή αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. μέτρα φυσικής ασφάλειας όπως έλεγχος και καταγραφή πρόσβασης, πολιτικές ασφαλείας, εφαρμογή μέτρων ασφαλούς καταστροφής των αρχείων, εγκατάσταση κλειδαριών ασφαλείας κ.τ.λ..
 2. μέτρα ηλεκτρονικής ασφάλειας όπως κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, έλεγχος πρόσβασης χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων, εγκατάσταση υλικού και λογισμικού ασφαλείας κ.α.
 3. τακτική εκπαίδευση και ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων χρηστών
 4. τακτικοί έλεγχοι επάρκειας των συστημάτων ασφαλείας.

Η αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων σας τοποθετείται σε κέντρα δεδομένων κυρίως στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται το κέντρο δεδομένων της Εταιρείας, με την τοποθεσία φύλαξης των (πρωτευόντων -κύριων) αντιγράφων ασφαλείας (back up) να βρίσκεται εντός της Εταιρείας σε χώρο που φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες διεργασίες για προφύλαξη απώλειας αυτών.

Επίσης, αποθηκευμένα δεδομένα βρίσκονται σε συνεργαζόμενους πάροχους υπηρεσιών cloud των οποίων τα datacenters βρίσκονται στην Ευρώπη. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο e-mail: info@greek-cork.com.

9. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης, και ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας, τόσο σε φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Διευκρινίζεται ότι θα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Επίσης, θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

 1. όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματος σας.
 2. Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης ή για λήψη newsletter, διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή να ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές. Mπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε την εγγραφή σας στην λήψη ενημερώσεων αποστέλλοντας e-mail στο: info@greek-cork.com και θα διαγραφείτε άμεσα από την λίστα παραληπτών.
 3. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας και τις πιθανότητες συνεργασίας με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν επιλεγείτε τελικά για την θέση, το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στην βάση δεδομένων βιογραφικών προς μελλοντική χρήση για 1 χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, κάποια απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία, καθώς και ενημερώσεις που παρέχονται σε εσάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, ενδέχεται να παραμείνουν ως πληροφορίες πελάτη για να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται νομικά τα Δεδομένα σας και για την ασφάλεια τυχόν αξιώσεων και των δύο μερών. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα Προσωπικά Δεδομένα καταστρέφονται από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

10. Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (άρθρα 12-22) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να αιτηθείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Να αιτηθείτε να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή.
 4. Να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από το νόμο.
 5. Να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τους όρους που ορίζονται από το νόμο.
 6. Να αιτηθείτε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εάν μας παρέχετε τα δεδομένα εσείς οι ίδιοι και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση ή την εκτέλεση της σύμβασης και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 7. Να αντιταχθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: info@greek-cork.com ή με αποστολή σχετικής επιστολής. Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός εύλογης προθεσμίας, το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την υποβολή του αιτήματος και την κατάλληλη ταυτοποίησή σας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία μπορούν να διατηρηθούν, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογα με τις περιστάσεις και το αίτημα, μπορεί να μην επιτραπεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή με άλλο τρόπο να συμμορφωθούμε πλήρως με το αίτημά σας, για παράδειγμα, όταν η παροχή των δεδομένων σας μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα κάποιου άλλου προσώπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε το κατάλληλο διοικητικό τέλος για τη συμμόρφωση με το αίτημά σας, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και/ή να αρνηθούμε τα αιτήματά σας όταν, κατά την κρίση της εταιρείας, μπορεί να είναι αβάσιμα, υπερβολικά ή άλλως απαράδεκτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής ερωτήματος προς την Εταιρεία για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, και εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά αυτού, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( http://www.dpa.gr/, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 6475600, complaints@dpa.gr ).

11. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.