Φελλoς σε ρολα AG


Συσσωματώμενος φυσικός φελλός σε ρολά
Πάχοι : 1-10mm
Πλάτος : 100cm
Μήκος : 10m